Letní tábor školní družiny 2012

8.07.2012

Místem konání letošního letního tábora školní družiny, který probíhal od 30. června do 7. července, se pro tentokrát stalo malebné městečko Vysoké nad Jizerou.

První prázdninový týden se děti, které odjely na družinový tábor, nenudily, neboť program pro ně přichystaný byl mimořádně bohatý a zajímavý. Stihlo se několik výletů do okolí, ať již pěších či autobusem do vzdálenějších míst, jakým bylo například město Jilemnice, různé soutěže a hry, exkurze do muzeí a dokonce i loutkové představení „Oslíčku, otřes se!“ divadelního spolku Krakonoš. Díky slunečnému počasí se děti mohly také několikrát vykoupat, osvěžit se a nabrat síly na další výlet.

Týden všem velmi rychle utekl, děti odjížděly domů s mnoha zážitky a na závěr složily i vlastní písničku, která představovala symbolickou tečku za letošním táborem.

Letní tábor školní družiny 2012
vedoucí LT ŠD
Zpět