Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví

20.11.2012

Již několikátým rokem je bělská škola přihlášena do projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. V hodině dějepisu se žáci seznamují s moderními českými dějinami. Zúčastněným školám je bezplatně poskytován metodický materiál a DVD, na kterém je dokumentární film natočený ve spolupráci s Českou televizí. Promítání filmu a beseda s pamětníkem nebo historikem se uskutečňují každý rok v měsíci listopadu. Projekt probíhá na stovkách základních a středních škol.

V letošním roce poskytli organizátoři filmový dokument „Nikomu jsem neublížil“, který zachytil výpovědi bývalých příslušníků tajné policie a osob, které Státní bezpečnost vedla jako tajné spolupracovníky. Aktéři dostali v dokumentu prostor pro vysvětlení svých postojů. Film představil osoby, které samy sebe nepovažují za aktivní spolupracovníky tajné policie či výsledky této spolupráce vysvětlují jako nevýznamné a bez dopadů na jiné osoby. Proto byl zvolen takový i název filmu.

Dne 20. 11. 2012 se obě deváté třídy naší školy zúčastnily promítání uvedeného filmu a následné besedy. Beseda byla vedena Jiřím Filipem, historikem místního muzea. Dozvěděli jsme se o lidech, kteří za minulého režimu tajně spolupracovali s tajnou policií. Nahlašovali neznámé lidi, ale i kamarády, dokonce i rodinu. Své počínání se snažili všemožně omlouvat. Ne všichni lidé uvedení v seznamech byli špatní, mnozí byli vedeni, ale žádné informace neposkytovali. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem byli někteří lidé ke spolupráci přinuceni, jaké metody na nich tajná policie použila. Také jsme slyšeli příběhy konkrétních osob z našeho okresu, příběhy statečných, kteří se ke spolupráci přinutit nedali, ale i ty druhé, které vypovídali o prospěchářství a podlosti. Z filmu i následné besedy jsme si odnesli poznatky a poučení, které nás obohatily. Těšíme se na další zajímavé přednášky připravené ve spolupráci s bělským muzeem.

Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví
Pavla Nováková a Daniel Voce
Zpět