Mikuláš a jeho družina ve škole

5.12.2012

V čase adventním už 4. prosince 2012 připravily třídní učitelky 4. a 5. tříd pro své žáky celodenní čertovský program. Čertice, čerti a andělé patřící k Mikulášově družině se nahrnuli do školní tělocvičny, kde soutěžili a bavili se. V rytmu rozpustilé hudby vířily různé bytosti. Děvčata a chlapci si užívali pestrých činností a aktivit tak, že jim školní den utekl jako voda.

Druhý den byl zasvěcen tvořivým činnostem na téma Mikuláš a Vánoce. Krásné dětské výtvarné práce teď zdobí nástěnky na chodbách školy a třídy v nové části budovy.

Každý rok 5. prosince nadělují v naší škole Mikuláš, čerti a andělé mladším a nejmladším žákům sladkosti. Tato dlouholetá tradice zpříjemňuje adventní čas. Akci pro mladší spolužáky 1. – 5. ročníku organizují chlapci a dívky devátého ročníku. Letos se do této akce zapojili žáci obou devátých tříd, kteří si sehnali potřebné masky a další nezbytnosti k patřičnému překvapení dětí. Sladkosti opět poskytla firma Danmart consulting s. r. o. Mladá Boleslav. A jak na pohádkové bytosti reagovaly děti? V 1. až 3. třídách ukápla sem tam nějaká slzička, ale i přesto děti, někdy sice s velkým sebezapřením, zazpívaly písničku, zarecitovaly básničku, a proto je odměna neminula. Žáci 4. a 5. tříd postupně poznávali v maskách své starší spolužáky, ale i oni se báli. Přece jen má každý z nás ve svém chování rezervy a někdy se něco nepovede!

Mikuláš a jeho družina ve škole
Mgr. Veronika Kálecká a Mgr. Jana Tyšerová
Zpět