Výuka biologie člověka v praktickém výcviku

20.11.2012

V rámci výuky biologie člověka v osmém ročníku je důležitým tématem první pomoc a předcházení onemocněním. Proto jsme se 20. listopadu 2012 zúčastnili exkurze na Střední zdravotnickou školu a VOŠ v Mladé Boleslavi, kde probíhal projekt „Dny první pomoci“. Žáci rozdělení do skupin nacvičovali masáž srdce a resuscitaci. Všichni si vyzkoušeli 2 minuty resuscitovat a uložit zraněného do stabilizované polohy. Druhá skupina zase nacvičovala zafixování zlomené končetiny a transport zraněného, došlo i na vyproštění zraněného z auta. Posléze se obě skupiny prohodily. Výuku prováděly žákyně SZŠ, které také vyhodnotily nejšikovnější žáky a jejich úsilí ocenily.

V druhé části naše exkurze s žáky zavítala do Ekocentra DDM Mladá Boleslav, kde nás čekala komentovaná prohlídka miniZOO. Žáci si prohlédli zajímavé živočichy a rostliny a mohli nahlédnout i do zákulisí péče o tyto exempláře.

Exkurze se všem velmi líbila, žáci si prakticky procvičili to, co dosud znali jen teoreticky a jsou lépe připraveni pomáhat v krizových situacích.

Výuka biologie člověka v praktickém výcviku
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět