Vánoční výstava

18.12.2012

Doba adventní je časem očekávání a příprav na Vánoce. Žáci, kteří navštěvují Keramický kroužek a Šikulky, zpříjemnili tento čas výstavou svých výrobků ve vestibulu školy v Máchově ulici. Letošní výstava je uspořádána jako venkovská místnost. Je možné si prohlédnout slavnostně prostřený stůl, ozdobený stromeček a spoustu dalších vánočních dekorací. Tradičně je vystaven i postupně se rozšiřující keramický betlém.

Pro žáky byla velkým zážitkem vlastní instalace výstavy. S nadšením a pýchou tak mohou předvést své výtvory rodičům i kamarádům. Výstava potrvá celé vánoční období.

Vánoční výstava
Mgr. Lenka Hojková a Blanka Řepková
Zpět