Projektový den Bělá historická a ekologická

18.12.2012

V rámci poznávání a prohlubování spolupráce mezi třídami nižších a vyšších ročníků naší základní školy byl opět uskutečněn další projektový den pro třetí a deváté třídy, který svými tématy pokračoval v projektu Bělá historická a ekologická. Témata pro jednotlivé činnosti připravily třídní učitelky Iva Radochová a Iva Machková.

Projektový den se uskutečnil 18. prosince 2012 ve škole v Máchově ulici. Všichni žáci devátého ročníku byli rozděleni do menších skupin, které se staraly o malé skupiny „třeťáků“. Většina mladších dětí se po budově pohybovala poprvé, a tak se od svých starších spolužáků nehnula. Nutno říci, že starší žáci se o své svěřence starali opravdu svědomitě a spolehlivě. První část dne proběhla v počítačové učebně. Každá skupina obdržela svůj úkol, který představoval získání informací o některé historické památce našeho města a jejich zpracování. V druhé části dopoledního programu žáci poznávali části Bělé na historických fotografiích. I když úkol nebyl jednoduchý, žáci ho úspěšně splnili. Nakonec ke svým řešením kreslili obrázky. O přestávkách si žáci vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli a zahráli si hry s ekologickou tématikou.

Den uběhl velmi rychle a malí i velcí spolužáci se těší na příští projektový den, který nejen prověří jejich znalosti, ale i schopnost vzájemného respektu a pomoci.

Vánoční výstava
Mgr. Iva Radochová, Bc. Iva Machková
Zpět