Návštěva dětí z MŠ ve třídě 1. A

23.01.2013

Ve středu 23. ledna 2013 se do třídy 1. A přišly podívat děti z MŠ Velenského, které v těchto dnech čekal zápis do 1. třídy. Po vzájemném přivítání předvedli prvňáčci, jak už umějí číst i psát písmenka, slova, věty. Všechny děti společně vytleskávaly rytmus slov a určovaly hlásky, na které slovo začíná. Žáci první třídy dále předvedli své znalosti z matematiky, pro mladší kamarády vymýšleli jednoduché příklady a různé úkoly.

Předškoláci i jejich mladší kamarádi z oddělení se bez ostychu a s chutí zapojovali do různých her a soutěží. Vyzkoušeli si, jaké to je posadit se do školní lavice nebo psát na tabuli. Radost měli nejen ze svých dobře splněných úkolů, ale i z dárečků, které pro ně prvňáčci vyrobili. Stejnou radost však měli i školáci, protože od mladších kamarádů z mateřinky dostali krásné včelky Máji.

Děti z MŠ se rozloučily veselou písničkou a paní učitelky Bartošová a Kovářová nás na oplátku pozvaly na návštěvu k nim do MŠ. Prožili jsme příjemné dopoledne a těšíme se na další společné setkání.

Návštěva dětí z MŠ ve třídě 1. A
Mgr. Hana Šandová
Zpět