Zápis budoucích prvňáčků

24.1. 2013

V letošním roce proběhl zápis žáků do prvních tříd Základní školy v Bělé pod Bezdězem ve středu 23. 1., ve čtvrtek 24. 1. a dodatečný zápis ve středu 6. 2. 2013. K zápisu se dostavilo 56 dětí z Bělé pod Bezdězem, spádových obcí, ale i z Kuřívod, Čisté a z Bezdězu.

Některé děti přišly k zápisu beze strachu, jiné s obavami, co je čeká a zda zápis zvládnou. Po překonání počátečního ostychu se ale do plnění úkolů zapojily všechny děti s velkou snahou a zodpovědností. Proto také většina dětí zápisem prošla bez problémů. Odkladů školní docházky je méně než v roce předcházejícím, ale i letos některé děti nastoupit do první třídy nemohou z důvodů nedostatečné zralosti.

Aby se předešlo zbytečnému dlouhému čekání a zvyšování nervozity dětí, byli i letos rodiče s dětmi zváni na konkrétní hodinu. Paní učitelky si budoucí školáky postupně odváděly do tříd k zápisu, rodiče byli mezitím seznámeni s legislativou, provozem školy, průběhem správního řízení a  dalšími informacemi.

Zápis dětí do naší školy je u konce. My všichni, vyučující i rodiče, se musíme snažit, aby se děti do školy těšily a po nástupu do ní se jim ve škole líbilo.

Zápis budoucích prvňáčků
Mgr. Iva Radochová
Zpět