Chřipková epidemie překonána

01.03. 2013

Z důvodu akutního nárůstu počtu chřipkových onemocnění byla Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace od 14. 02. 2013 do 22. 02. 2013 uzavřena. Mimo provoz byla též školní družina, školní klub a školní jídelna. Toto opatření ředitele školy bylo přijato na základě konzultace s místním pediatrem, po konzultaci s KHS Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav a se souhlasem zřizovatele školy. Jedenáctidenní pobyt žáků mimo kolektiv umožnil jejich uzdravení, u některých pak zamezení onemocnění. Žáci se vrátili ke školní činnosti v pondělí 25. 02. 2013, kdy nepřišlo pouze 9,23 % žáků, což je běžná absence.

Jak rychle onemocnění postupovalo lze doložit následujícími hodnotami: 7. 02. 2013 chybělo 13,85 % žáků, 11. 02. 2013 chybělo již 31,21 %, další den 39,12 % a poslední den před uzavřením školy chybělo 40,88 % žáků školy!

Obdobná kalamitní situace byla v bělské škole naposledy zaznamenána v roce 2009, kdy byla škola od 14. 12. uzavřena na týden. Tehdy ve škole chybělo 35,7 % žáků.

Chřipková epidemie překonána
Mgr. Jiří Šíma, ředitel školy
Zpět