Putování za Kelty

09.11.2015

I letos o podzimních prázdninách školní družina výletovala. Ve čtvrtek 29. 10. jsme vyjeli do Dobšic nad Cidlinou do Muzea Keltů. Cestovali jsme vlakem. V muzeu se nás ujaly sympatické průvodkyně, které nám přiblížily historii keltského osídlení v Dobšicích a okolí. Ukázaly nám maketu keltské vesnice, nástroje a nádoby, které Keltové používali, a šperky, kterými se zdobili. Šperky jsme si mohli prohlédnout i na dobově oděných figurínách ženy, dítěte a keltského bojovníka, jemuž nechyběl štít a kopí. Všichni zúčastnění žáčci si vyzkoušeli mlít obilí a zjistili, že to nebylo vůbec jednoduché. Poté jsme zhlédli krátký film o Keltech a o jejich životě, který byl natočený výhradně pro keltské muzeum. Součástí expozice je i keltské oppidum rozkládající se nedaleko muzea. Zde jsme se přenesli do dob dávno minulých a seznámili se s keltskou vesnicí „zevnitř“. Viděli jsme pec na chleba, kovárnu, polozemnici, modlitební místo a totem s hlavou keltského šamana – druida. Vyprávění našich průvodkyň bylo velmi zajímavé a poutavé. Jakmile se s námi rozloučily, pokračovali jsme v poznávání Keltů na „Dobrodružné stezce malého Dobše“. Na dvanácti stanovištích jsme se dozvěděli mnoho nového o keltském životě, keltských zvycích a keltských pověstech. Zodpovídali jsme otázky, které byly uvedeny na jednotlivých zastaveních, a odpovědi jsme zapisovali do pracovních listů získaných v muzeu. Celá trasa byla dlouhá přes dva kilometry a vedla podél řeky Cidliny. Po jejím absolvování jsme si odpočinuli v dobšickém šenku. Párky v rohlíku a hranolky s kečupem všem moc chutnaly. Pak už nás čekala zpáteční cesta, jak jinak než opět po trati. Byl to dlouhý, ale příjemně strávený prázdninový den.

Putování za Kelty
Renata Jeřábková
Zpět