Dvacátý pátý letní tábor školní družiny

13.09.2017

Prázdniny, doba odpočinku a radovánek je tu. S nimi se každoročně pojí i letní tábor školní družiny. Ani letos tomu nebylo jinak. Se skupinou 31 malých tábornic a táborníků jsme se vydali do malebného prostředí Orlických hor a od 9. 07. 2017 do 14. 07. 2017 jsme se ubytovali v hotelu Pastviny. Táborníci se svými vedoucími Marií Mlejnkovou, Michaelou Kverkovou a PaedDr. Vlastou Dragounovou navštívili spoustu krásných míst.

Hned první den jsme naše dobrodružství započali prohlídkou 900 let staré Vejvodovy lípy a také vzrušující jízdou místním vláčkem Pastviňáčkem, který nás provezl celou obcí Pastviny. Pan řidič nám také pověděl spoustu zajímavých informací o tomto místě.

Zajímavým výletem byl výšlap na rozhlednu jménem Stezka v oblacích v Dolní Moravě. Tento výšlap nás pěkně unavil, ovšem odměnou nám byl dechberoucí výhled do zdejší krajiny a také skákající hrad ve zdejším rezortu. Nelze opomenout, že jsme od prvního dne téměř každý večer navštěvovali řeku Divokou Orlici, ve které jsme všichni ze sebe vždy „spláchli“ veškerou únavu.

Další den nám trošku zkomplikovalo deštivé počasí, ovšem i s tím jsme si poradili a vyrazili do Muzea Orlických hor – Sýpky, kde jsme zhlédli tematický film, vyrobili si hvězdičku z korálků a společně vyplnili kvíz na téma místní zvěře a ptactva. Po občerstvení v restauraci Zemská brána jsme se vydali do pevnosti Hanička, kde nás velmi milý průvodce provedl celým komplexem pevností a tunelů, některé byly umístěné až 36 metrů pod zemským povrchem. Odtud vedla naše cesta do přírodní rezervace Zemská brána a celodenní výlet končil návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Den v duchu vodních radovánek začal plavbou po řece Divoká Orlice na motorových lodičkách a následně pokračoval prohlídkou zdejší hráze. Jak zvenku, tak zevnitř. Odtud jsme putovali do města Letohrad na návštěvu Muzea řemesel. Zde jsme si prohlédli celou expozici nejrůznějších tradičních řemesel a také vyplnili test, ve kterém všichni uspěli na výbornou. Další zastávkou byla jeskyně s prohlídkou nejohavnějších a nejstrašidelnějších příšer. Celý výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou.

Dále se uskutečnil výlet do města Žamberk. Děti si prohlédly světový unikát – rodný domek Prokopa Diviše se slavným bleskosvodem, pak také hasičské muzeum, Tyršovu rozhlednu, ale především jsme zhlédli projekci filmu Šmoulové – Zapomenutá vesnice. Popcorn nesměl chybět! Večer si děti ještě pořádně zasoutěžily, a dokonce našly ohromný poklad. Poté začalo balení a druhý den se jelo domů! Cestou byla za odměnu zastávka na drobné občerstvení.

Celý letní tábor proběhl bez problémů. Malým táborníkům byla udělena pochvala za nachozené kilometry a za vzorné chování během konání tábora. Vychovatelky věří, že děti i jejich rodiče byli s programem tábora a s jeho průběhem spokojeni.

Zažili jsme toho zkrátka mnoho. Ovšem jedno je jasné. Letošní tábor jsme si opět velmi užili a už se těšíme na příští rok.

Závěrem chceme poděkovat hlavně sponzorům za finanční podporu, kterou nám poskytly tyto subjekty: Atmos – Cankař & syn, Honební společenstvo Páterov, Lesy s.r.o. Bělá pod Bezdězem, Obec Plužná a SRPDŠ. Také děkujeme paní Štěpánkové za ušití čepiček pro Šmoulata.

Dvacátý pátý letní tábor školní družiny
Kolektiv vedoucích LT ŠD
Zpět