Začínáme slavit

28.09.2017

Ve čtvrtek 21. 9. jsme oslavili první „pastelkový svátek“, svátek her nazvaný MIXHER. Začali jsme uvnitř v oddělení několika hrami – tichou poštou, elektrikou. Poté jsme pokračovali na zahradě základní školy, kde jsme si zahráli nové hry. „Závin“ je kolektivní hra, která připomíná létání na kolotoči, hlavně pro posledního v řadě. Určíme prvního a posledního, první zůstane pevně stát a řada vedená posledním začne kolem prvního obíhat. Poloměr obíhání se zmenšuje, až nakonec vznikne útvar, který můžeme nazvat závinem. V tomto útvaru musela skupina překonat desetimetrovou vzdálenost. Následovala hra „stonožka“, kdy se každý člen opře o zem rukama a chodidly pokrčených nohou, a to tak, že rukama se opře o nárty sousedního člena skupiny. Takto se seřadila celá skupina. V této zajímavé poloze se skupina snažila o pomalý pohyb vpřed nebo vzad. Nakonec jsme si zahráli trochu netradiční honičku, ve které se určí první chytající. Jakmile chytí dalšího, drží se za ruce a chytají spolu. Takto se nabalují, až chytí posledního hráče. Děti si vyzkoušely spolupráci ve skupině a svou obratnost. Všem se hraní, doprovázené výbuchy smíchu, líbilo.

Začínáme slavit
Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny
Zpět