Zapojení školy do projektu Didaktika – Člověk a příroda A

17.10.2017

Již v minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Tento projekt je aktivitou Západočeské Univerzity v Plzni, partnery jsou i Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita v Hradci Králové. Jakožto fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého jsme byli osloveni i my, abychom se tohoto projektu zúčastnili. Tuto výzvu přijali Ing. Pavlína Cankařová za chemii a Ing. Zdeněk Galetka za fyziku. Cílem je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda, a to prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů a odborníků ze science center v oblasti inovace oborových didaktik. Zastřešujícím tématem konference jsou kritická místa kurikula fyziky, chemie, biologie a geografie na základní škole.

A o co tedy ve skutečnosti jde? Hlavně o spolupráci učitelů přírodovědných předmětů základních škol a pedagogů a odborníků ze škol vysokých. Odborníci na vysokých školách totiž potřebují vědět, která oblast ve vzdělávání přírodovědných předmětů činí žákům problémy, a pak mohou navrhnout, jak tyto problémy řešit. Součástí projektu je i setkávání učitelů jednotlivých předmětů, aby si mohli vyměnit dobré i špatné zkušenosti s výukou jednotlivých témat, a tak se navzájem podpořit. První setkání učitelů chemie proběhlo v Plzni ve dnech 6. a 7. října 2017. I naše škola měla na této konferenci své zastoupení a přispěla svou troškou do mlýna. Využití limeriků, známé jako „běhání básniček“, ostatní zaujalo a vyvolalo vášnivou diskuzi. Další setkání účastníků projektu Didaktika je opět v Plzni, tentokráte 26. a 27. října 2017.

Zapojení školy do projektu Didaktika – Člověk a příroda A
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět