Adaptační kurz žáků bělské školy – září 2017

17.10.2017

Adaptační kurzy jsou v naší škole tradicí a v letošním školním roce se tento kurz uskutečnil již potřinácté. Mezi žáky i pedagogy jsou oblíbené a také přínosné pro obě strany. Ne vždy však žáci vyjíždí mimo naše město. Většinou se adaptační kurz pořádá pro žáky šestého ročníku, v případě zájmu učitelů a žáků také pro žáky sedmého ročníku. Škola kurz pořádá pouze v případě účasti většiny žáků třídy, jinak se ztrácí jeho hlavní smysl. V letošním školním roce se odjeli adaptovat žáci dvou tříd – jedna třída šesťáků a jedna třída sedmáků. Spolu s nimi odjely také jejich třídní učitelky, metodickou pomoc zajišťovaly školní metodička prevence a výchovná poradkyně.

Také letos se adaptační kurz uskutečnil za finanční podpory rodičů výše uvedených žáků a Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Oproti tradici žáci odjeli na kurz až ke konci měsíce, a to v termínu od 25. do 27. září. Kromě nemocných žáků se zúčastnili všichni žáci tříd VI. A a VII. B. Všechny aktivity byly zaměřeny hlavně na řešení a překonávání problémů, sebepoznávání a vzájemné poznávání. Dále na komunikaci, naslouchání, mezilidské vztahy, spolupráci a v neposlední řadě na stmelování třídního kolektivu. Kurz se uskutečnil v penzionu DoNi v Libošovicích u Sobotky.

Pro třídu VI. A to bylo vzájemné seznámení žáků s novou třídní učitelkou, která se snažila žákům usnadnit přestup na druhý stupeň. Pro žáky VII. B se kurz zaměřil převážně na předcházení nežádoucím jevům mezi žáky. Všechny učitelky se také snažily vytvořit atmosféru vzájemné důvěry.

Zpestřením byl také pěší výlet do nedaleké Sobotky, kde si žáci nakoupili drobné dárky a sladkosti.

Tento projekt je součástí preventivního programu školy a vychází z materiálů zaměřených na všestranný rozvoj osobnosti žáka.

Během kurzu se žáci chovali aktivně a do činností se zapojovali s nadšením. Většina dětí by si přála strávit na společném pobytu ještě více dnů.

Celý pobyt byl přínosný jak pro žáky, tak pro pedagogy, neboť v neformálním prostředí děti mnohem lépe naváží kontakt s učiteli. Učitelé zase rychleji poznají své nové svěřence a poznají také chování svých žáků i mimo školní prostředí. Věříme, že se děti podělily o své zážitky se svými rodiči a že i rodičovské postřehy budou pozitivní. Uvítáme jakékoliv podněty a připomínky pro naši další práci.

Adaptační kurz žáků bělské školy – září 2017
Adaptační kurz žáků bělské školy – září 2017
Mgr. Květuše Vernerová, vedoucí adaptačního kurzu
Zpět