Marie Terezie

17.10.2017

Ve čtvrtek dne 5. 10. 2017 nás, žáky osmých tříd, navštívila paní Dana Šimková, která nám vyprávěla o době zvané baroko a o české panovnici Marii Terezii z rodu Habsburků.

Celý program trval 2 vyučovací hodiny. V první polovině programu paní Šimková žákům vyprávěla o baroku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které jsme vůbec netušili, například že tehdejší šaty pro princeznu vážily 30 kg, slavnostní šaty dokonce 50 kg. V druhé polovině nám paní Šimková vyprávěla o pestrém životě Marie Terezie. Marie Terezie porodila svému manželi Františku I. Štěpánu Lotrinskému 16 dětí. Měla s ním 5 synů a 11 dívek. Její čtvrtý syn Josef II. se stal dokonce císařem.

Vystoupení se u žáků těšilo velké oblibě, zvláště kvůli vtipným poznámkám vypravěčky.

Marie Terezie
Lukáš Ginzl, Martin Novák, VIII. A
Zpět