Další fáze projektu Didaktika A

15.11.2017

Ani o podzimních prázdninách neměli účastníci projektu Didaktika A oddech. Konala se totiž konference projektu, na které se zapojení učitelé dozvěděli o průběhu a dalším směřování této aktivity. Za naši školu se konference zúčastnil Ing. Zdeněk Galetka za sekci fyziky a Ing. Pavlína Cankařová za sekci chemie. První fáze projektu, tj. strukturované rozhovory a určení kritických míst ve výuce přírodovědných předmětů, už byla ukončena a účastníci konference byli seznámeni s výsledky v jednotlivých sekcích.

Pro chemickou sekci z výzkumu vyplynulo, že za nejobtížnější látku pro žáky považují sami učitelé vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a výpočty z nich. I sekce fyziky odhalila své kritické oblasti, které žákům činí největší obtíže. Ukázalo se, že tato problémová místa kurikula lze rozdělit na dvě oblasti. První je ta, kde pochopení témat fyzikálních naráží na malou znalost matematického aparátu, jako je hustota či čtení a vyhodnocování grafu. V oblasti druhé bez ohledu na matematické znalosti dělají žákům problémy témata zvuk a teplo.

Nyní nastane fáze druhá. Odborníci z řad vysokoškolských pedagogů se pokusí navrhnout postupy, jak lépe a snáze tato těžká místa ve výuce vykládat žákům, a předloží své návrhy učitelům základních škol. Na nás pak bude tyto nové postupy ověřit v rámci akčního výzkumu ve výuce a zjistit, zda a jak fungují. Poslední fází projektu by pak mělo být shrnutí výsledků a prosazení nových postupů do učebnic, výuky a školní legislativy.

Další fáze projektu Didaktika A
Ing. Pavlína Cankařová a Ing. Zdeněk Galetka
Zpět