Výstavě počasí přálo

15.11.2017

V průběhu měsíce října jsme se s žáky zapojili hned do dvou aktivit na podporu myšlenky fair trade. První z nich byla Výstava na stromech. Počasí nám letos přálo, takže se mohlo na výstavu jít v hodině výchovy k občanství s paní učitelkou Dufkovou podívat větší množství tříd než loni. I žáci z prvního stupně během vycházky výstavu navštívili a jejich učitelky jim vysvětlily, co je vlastně skryto za nízkou cenou banánů. Na tuto akci plynule navázala akce Pěstuj planetu, která byla letos také zaměřena na banány. Stejně jako loni jsme si připomněli pět snadných kroků, jak naší planetě pomáhat. Žáci v hodinách výchovy ke zdraví zhlédli prezentaci a mohli si v interaktivní hře zkusit, jak těžký je život dělníka na banánové plantáži. Snad obě tyto aktivity otevřely našim žákům oči a připravily je na život zodpovědného spotřebitele.

Výstavě počasí přálo
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět