Cesta k sobě

26.11.2017

Hodina nazvaná Cesta k sobě, která se prolínala s hodinou výtvarné výchovy, nám měla ukázat, co by se v životě mělo stát prioritou a jaké hodnoty by měly být pro člověka významné a prospěšné. Děti si vylosovaly kartičku, na které bylo napsáno moudro, které je k životu důležité znát a jehož podstatu je vhodné si uvědomit. Obsah kartičky daný žák přečetl a poté jsme si o něm společně povídali. Následně jsme si vzali čtvrtky, vodové barvy a začali jsme společně vytvářet zvětšený obraz daného moudra, který byl poté vystaven na chodbě i pro ostatní děti.

Cesta k sobě
Radka Svatušková
Zpět