Logopedické vyšetření 2017 a následná prevence

26.11.2017

V pátek 6. října přijela do bělské školy klinická logopedka PaedDr. D. Horáková, aby vyšetřila prvňáčky, u kterých jejich třídní učitelky nebo rodiče předpokládali vadu řeči. O vyšetření projevilo zájem 17 z celkového počtu 60 žáčků. U 15 z nich se vada potvrdila. Devět prvňáčků trpí mnohočetnou vadou řeči, to znamená, že neumí správně vyslovit větší počet hlásek, nejčastěji sykavky s, š, z, ž, c, č a l, r, ř. U zbývajících dětí je vada řeči menší. Ale například rotacismus (ráčkování) se velmi těžce upravuje, a i když se jedná pouze o jednu hlásku, je tento proces náročný.

Osm vyšetřených dětí bylo podle možnosti zařazeno do programu řečové prevence na naší škole. Ta probíhá každý týden dvacet minut. Rodičům žáků, kteří prozatím z kapacitních důvodů na prevenci v naší škole nedochází, byla doporučena spolupráce s klinickou logopedkou. I rodiče zařazených dětí této možnosti často využijí, což je jen ku prospěchu věci.

Preventivní nápravu v naší škole navštěvují i starší děti, kterým se řeč ještě neupravila, nebo se zařadily do programu později.

Optimálně by rodiče problém špatné výslovnosti u svých dětí měli řešit ještě před nástupem do školy, a to s takovým předstihem, aby do 1. třídy nastupovalo dítě již bez vady řeči. Bohužel realita je jiná. I na druhém stupni se najde překvapivé množství žáků s lehčí nebo těžší vadou řeči. Výslovnost se ale může upravit také v tomto věku. Je ovšem potřeba si vadu řeči u dítěte přiznat a začít spolupracovat s odborníkem.

Mgr. Zuzana Kleinová
Zpět