Slánka – „Jsem originál“

08.12.2017

Dne 9. 11. 2017 nás navštívil Miroslav Babka z organizace Slánka. Pro 5. ročník měl připravené téma „Jsem originál“. Na úvod jsme si připravili třídu tak, že lavice byly dány stranou a židle byly uspořádány do kruhu. V samotném úvodu dvouhodinového sezení se pan Babka se všemi seznámil. Požádal děti, aby sdělily své jméno a k tomu přidaly informaci, co rády dělají ve volném čase. V dalším kroku dětem položil otázku, co si představí pod pojmem „originál“. Veškeré poznatky dětí zapisoval na tabuli a společnou komunikací vytvořili celistvost pojmu. Poté se zaměřil na každého žáka zvlášť takovou formou, aby děti přijaly ten fakt, že každý z nich je jedinečný a ve své podstatě originál. Napomohl dětem uvědomit si, že pomalu začínají vstupovat do další fáze svého života a více zodpovídají za své chování a jednání.

Slánka – „Jsem originál“
Radka Svatušková
Zpět