Exkurze do Terezína 18. a 19. století

17.12.2017

V pátek 24. 11. 2017 vyrazily třídy VIII. B a VIII. A na exkurzi do Terezína. Když se řekne slovo Terezín, všichni si zpravidla představí židovské ghetto a nacistickou věznici za 2. světové války, místa utrpení a hrůzy. Naše exkurze se ale netýkala tohoto období, přenesli jsme se do času ještě staršího, do 18. a 19. století. Z hodin dějepisu jsme věděli, že vojenská pevnost Terezín byla vybudována za vlády Josefa II. v letech 1780 až 1790. Také jsme měli možnost prohlédnout si plán města a pevnosti a rámcově jsme se seznámili s úkoly, které budeme v pevnosti plnit.

Naše první cesta mířila do Retranchementu 5, který byl poslední obrannou linií pevnosti Terezín a v němž je dnes zřízeno první Muzeum Terezína zabývající se historií města a pevnosti od založení až po období První republiky. V prostorách dnešního muzea sídlily technické služby pro celou pevnost. Byla zde kovárna, kamenická, tesařská i truhlářská dílna a na vnějším prostranství dnešního parkoviště různé skladové prostory. Zde probíhala údržba a drobné opravy opevnění.

Skvělý průvodce Josef Kočí nás poučil, jak to v Terezíně v uvedeném období vypadalo, jak se pevnost stavěla, jak si zde lidé žili. Dozvěděli jsme se, jaká byla v pevnosti válečná taktika, jaké překážky a překvapení by případné obléhatele čekaly. Měli jsme možnost podívat se do podzemních chodeb. Pan průvodce si pro nás připravil i pár překvapení. V podzemí jsme mohli projít malý úsek úplně potmě. Po prohlídce podzemních prostor jsme ještě vyplňovali pracovní listy a myslím si, že jsme to zvládli obstojně. K správnému řešení jsme hledali údaje na panelech a vystavených předmětech v expozici muzea. Nejúspěšnější žákyně z každé třídy obdržely za svůj výkon knižní odměnu, úsilí ostatních úspěšných řešitelů ocenil náš pan učitel dějepisu jedničkou.

V druhé části naší exkurze jsme navštívili objekt Kavalír 2, v němž je umístěna expozice Kasárna. Pan Kočí nás provedl životem vojáka v pevnosti druhé poloviny 18. století. Viděli jsme pevnostní i polní děla, zapřažené koně i zásobovací vůz. Prošli jsme armádní kvartýry od téměř zámeckého salónu velitele pevnosti, přes byty důstojníků až do prosté ložnice mužstva. Nahlédli jsme do strážnice, štábu i kuchyně. Do exotických dálek jsme se podívali v Muzeu La Grace, kde jsme se dostali do skutečného podpalubí plachetnice brázdící moře v 18. století. Její replika pluje dnes ve vodách Středozemního moře i Atlantiku.

Na úplném konci exkurze měl náš průvodce další překvapení. Vyzval nás, zda si nechceme zkusit vystřelit z pušky. Jelikož jsme se nikdo k tomuto kousku neodvážil, vyzval průvodce pana ředitele, aby se chopil pušky. Panu řediteli šlo střílení perfektně. Průvodce nám prozradil, že by nás stejně vystřelit nenechal, protože je tato činnost umožněna až osobám starším 18 let.

Když jsme se dozvěděli vše, co bylo důležité, mohli jsme se vydat na cestu domů. Tu nám zpříjemnily některé hudebně nadané žákyně zpěvem.

Myslím si, že mohu za všechny zúčastněné žáky říct, že se nám tato exkurze moc líbila. Taky bych chtěla poděkovat našemu panu řediteli, že pro tento výlet do historie vybral právě náš ročník.

Exkurze do Terezína 18. a 19. století
Soňa Řehořková, VIII. B
Zpět