Významné ocenění žákyň bělské školy představiteli Středočeského kraje

16.01.2018

Středočeský kraj každoročně oceňuje nadané žáky a studenty. Ocenění za jejich úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje se dne 18. 12. 2017 konalo na půdě Krajského úřadu v sále zastupitelstva. Na tuto akci jsou zváni žáci a studenti, kteří dosáhli výrazných úspěchů na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Do ocenění jsou zahrnuty tradiční vědomostní olympiády, jako je matematická, fyzikální, chemická či biologická, soutěže v cizích jazycích, dále umělecké soutěže pro žáky ZUŠ, soutěže odborných dovedností, sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ a soutěže pro žáky základních škol praktických a speciálních. Jedná se převážně o soutěže, které každoročně vypisuje ministerstvo školství jako rozvojový program pro nadané žáky a studenty. 

Celkově se ve školním roce 2016/2017 na 1. až 3., resp. 6. místě republikových kol soutěží umístilo 331 žáků a studentů (vědomostní soutěže 83 žáků, odborné a dovednostní soutěže 21 studentů, umělecké soutěže základních a uměleckých škol 94 žáků a 133 sportovců). Program byl rozdělen na dvě části. V dopoledním bloku byli oceněni žáci vědomostních a odborných soutěží a žáci základních uměleckých škol. Pamětní list podepsaný hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou a poukázky na nákup sportovního vybavení předal oceněným ve vědomostních a odborných soutěžích nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, PhD. a radní Středočeského kraje pro oblast školství Zdeněk Seidl.

Z okresu Mladá Boleslav byli na slavnostní předávání ocenění pozváni paní hejtmankou tři žáci. Z naší školy byla odměněna Nela Cankařová za skvělé umístění v republikovém kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nelu k ojedinělému výsledku připravila učitelka bělské školy MgA. Iva Coelho.

V odpoledním bloku se v sále zastupitelstva sešli sportovci, kteří se v soutěžích základních a středních škol umístili v celorepublikových finálech do 3. místa. Poděkování předal vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Radek Coufal, předsedkyně Výboru pro tělovýchovu a sport Mgr. Bc. Blanka Žánová, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Karel Filip a vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství a zástupce vedoucího odboru Bc. Jan Chuchler.

Ze škol Mladoboleslavska byla oceněna dvě družstva dívek, a to naší školy a 6. ZŠ Mladá Boleslav. Jedinečného úspěchu dosáhlo bělské družstvo sportovní gymnastiky pod vedením trenérky Mgr. Yvony Řehořkové, které se zúčastnilo republikového finále ve sportovní gymnastice ve Slavkově u Brna a umístilo se na krásném 3. místě. Družstvo nastoupilo v sestavě Nikola Brzobohatá, Mariana Dürrová, Antonie Nešporová, Iva Roztočilová, Soňa Řehořková a Patricie Vnenková. Při předávání ocenění dostala každá reprezentantka čestný list podepsaný paní hejtmankou Středočeského kraje a k tomu dva poukazy do obchodu Hervis. Pro oceněné byl po dopoledním i odpoledním vyhlášení přichystán raut, který připravili studenti Střední školy služeb a řemesel Stochov.

Celá slavnostní akce proběhla v přátelsky slavnostním duchu a ukázala všem mladým nadaným žákům, že i představitelé Středočeského kraje oceňují jejich nadstandardní výkony.

Významné ocenění žákyň bělské školy představiteli Středočeského kraje
Významné ocenění žákyň bělské školy představiteli Středočeského kraje
S využitím informací z webu Středočeského krajského úřadu Mgr. Jiří Šíma
Zpět