Dějepisná olympiáda 2017/2018 – okresní kolo

07.02.2018

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a je organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na práci s talentovanými žáky. Je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Pořadatelem okresního kola byl již tradičně mladoboleslavský Dům dětí a mládeže Na Výstavišti. Bělskou školu úspěšně reprezentovaly dvě žákyně IX. B. Pavla Červová obsadila celkové 9. místo a zařadila se mezi úspěšné řešitele, Nele Cankařové se tentokrát tolik nedařilo a skončila na 25. místě. Oběma dívkám patří poděkování za velkou snahu a úspěšnou reprezentaci školy.

Dějepisná olympiáda 2017/2018 – okresní kolo
Mgr. Jiří Šíma
Zpět