Cesta časem se zdařila

08.02.2018

Součástí výuky přírodopisu v devátém ročníku je také statigrafie. Tento jazykolam většině lidí moc neříká, proto jsme se ho rozhodli s žáky prozkoumat více do hloubky. Jedná se vlastně o rozdělení vývoje planety Země do jednotlivých ér a období na základě horotvorných procesů a výskytu živočichů. Kdo by neznal prvohorní trilobity či druhohorní dinosaury? S deváťáky jsme si všechna období probrali tak důkladně, že jsme si mohli dovolit udělat komentovanou výstavu pro mladší žáky. O hodinách výtvarné výchovy žáci vybarvili omalovánky s danou tématikou, o hodinách přírodopisu si našli informace o jednotlivých obdobích a živočiších, kteří v nich žili. Pak už stačilo jen vyvěsit všechny materiály na okna chodby a pozvat žáky prvních až pátých tříd na komentovanou cestu časem. Pro naši prezentaci jsme si zvolili poslední den prvního pololetí, abychom žáčky zabavili před rozdáváním vysvědčení. A aby jen neposlouchali starší spolužáky, připravili si pro ně deváťáci také pokus, omalovánky a soutěže. Hravá cesta časem se všem moc líbila a ukázala malým i velkým, že za těžkými cizími slovy se mohou skrývat zábavné a zajímavé informace.

Cesta časem se zdařila
Ing. Pavlína Cankařová
Zpět