Matematická olympiáda kategorie Z5, Z9

10.02.2018

V říjnu 2017 bylo žákům rozdáno zadání školního kola matematické olympiády, kterou si doma mohli v klidu vypracovat. Žáci pátých a devátých ročníků měli termín odevzdání nejpozději do 5. ledna. Z pátých ročníků se zúčastnili 4 žáci – Petr Cankař, Dan Robotka, Filip Hašl a Karolína Ginzlová, z devátých ročníků se zúčastnili 2 žáci – David Cihelník a Sára Mensingerová. Ve školním kole se v kategorii Z5 na 1. místě umístil Petr Cankař a na děleném 2. místě Dan Robotka a Filip Hašl, v kategorii Z5 byl úspěšným řešitelem David Cihelník. Úspěšní žáci ze školního kola postoupili do kola okresního, které se konalo 24. ledna v Mladé Boleslavi, naši školu jeli reprezentovat všichni tři žáci kategorie Z5. V obrovské konkurenci se umístili následovně: 27. místo – Filip Hašl, 33. místo – Dan Robotka a 42. místo – Petr Cankař. Všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Matematická olympiáda kategorie Z5, Z9
Matematická olympiáda kategorie Z5, Z9
Mgr. Markéta Medviďová
Zpět