Adaptační kurz žáků bělské školy

08.09.2012

Po delší odmlce se v termínu 5. – 7. 09. 2012 uskutečnil další adaptační kurz, na který odcestoval téměř celý šestý ročník. Místem konání se stalo rekreační zařízení Poslův Mlýn v Doksech.

Adaptační kurz se zaměřuje na stmelování kolektivu třídy, vzájemné poznávání žáků a seznámení se s novou třídní učitelkou či učitelem, případně s dalšími zúčastněnými vyučujícími. Náplní kurzu jsou aktivity soustřeďující se na vzájemnou komunikaci a naslouchání, mezilidské vztahy, sebepoznání a spolupráci. Dalším cílem kurzu je pomoci žákům lépe zvládnout přechod z prvního stupně základní školy na druhý, kdy již vyučovací proces neřídí jen jeden či dva učitelé, ale jednotliví vyučující se střídají podle své specializace. Kurz umožňuje rychlejší navázání kontaktu s novým třídním učitelem a napomáhá vybudování vzájemné důvěry. Celý projekt je zároveň součástí minimálního preventivního programu školy a vychází z materiálů zaměřených na všestranný rozvoj osobnosti žáka.

Chování a zapojování žáků v průběhu jednotlivých činností lze hodnotit jako aktivní a vstřícné. Dle reakcí žáků po návratu domů je možno celou akci hodnotit jako úspěšnou, neboť spousta dětí vyjádřila své přání zůstat na kurzu déle.

Adaptační kurz
Mgr. Květuše Vernerová, metodička prevence a organizátorka kurzu
Zpět