Exkurze do firmy Benteler a návštěva veletrhu EDUCA 2012 MY JOB v Liberci

19.10.2012

V pátek 19. října 38 žáků devátého ročníku prožilo zajímavý den v Liberci. Nejprve podnikli exkurzi do firmy Benteler ČR, s. r. o. v Liberci – Chrastavě, kde se vyrábějí díly pro automobilový průmysl. Žáci si vyslechli prezentaci o firmě a poté podrobný výklad vedoucího provozu při prohlídce závodu.

Po exkurzi se žáci přesunuli autobusem z Chrastavy do liberecké Tip Sport Arény, kde probíhal veletrh EDUCA 2012 MY JOB. Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí a zároveň prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.

Liberecký veletrh je svým zaměřením největší v celém Libereckém kraji i jeho okolí. Naši žáci se zaměřili na burzu středních škol. Zde zástupci z 56 středních škol odpovídali na zvídavé dotazy žáků a současně rozdávali letáčky s informacemi o prezentovaných školách. Doprava žáků byla hrazena z grantu, který škole poskytl Liberecký kraj.

Obě akce byly pro naše žáky velmi přínosné.

Adaptační kurz
Bc. Iva Machková
Zpět