arrow Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018
4. 09. 2017 (Po)
První pololetí
4. 09. 2017 (Po) – 31. 01. 2018 (St)
Druhé pololetí
1. 02. 2018 (Čt) – 29. 06. 2018 (Pá)
Podzimní prázdniny
26. 10. 2017 (Čt) a 27. 10. 2017 (Pá)
Vánoční prázdniny
23. 12. 2017 (So) – 2. 01. 2018 (Út)
vyučování bude ukončeno v pátek 22. 12. 2017
vyučování bude zahájeno ve středu 3. 01. 2018 (St)
Pololetní prázdniny
2. 02. 2018 (Pá)
Jarní prázdniny
5. 03. 2018 (Po) – 9. 03. 2018 (Pá)
Velikonoční prázdniny
29. 03. 2018 (Čt) + 30. 03. 2018 svátek (Velký pátek),
+ 2. 04. 2018 svátek (Velikonoční pondělí)
Hlavní prázdniny
2. 07. 2018 (Po) – 31. 08. 2018 (Pá)
Zakončení školního roku 2017/2018
29. 06. 2018 (Pá)
Zahájení školního roku 2018/2019
3. 09. 2018 (Po)
Přípravný týden 2018/2019
29. 08. 2018 (St) – 31. 08. 2018 (Pá)
Cvičení v přírodě
září 2017, červen 2018 – dle počasí
Zápis do první třídy
4. 04. 2018 (St), 5. 04. 2018 (Čt)
Dodatečný zápis do první třídy
25. 04. 2018 (St)
Vyřazení vycházejících žáků
28. 06. 2018 (Čt)
Pedagogické rady – hodnotící
14. 11. 2017 (Út)
16. 01. 2018 (Út)
17. 04. 2018 (Út)
19. 06. 2018 (Út)
Pedagogické rady – přípravný týden
29. 08., 30. 08., 31. 08.
Pedagogické rady – ostatní
2017: 3. 10., 5. 12.
2018: 6. 02., 13. 03., 15. 05., 26. 06.
Třídní schůzky
28. 11. 2017: 4. – 9. ročník (Út)
30. 11. 2017: 1. – 3. ročník (Čt)
24. 04. 2018: 4. – 9. ročník (Út)
26. 04. 2018: 1. – 3. ročník (Čt)
Schůzky SRPDŠ
23. 11. 2017 (Čt)
19. 04. 2018 (Čt)
Konzultační hodiny výchovné poradkyně
čtvrtek 13:30 – 14:30
Konzultační hodiny metodičky prevence
středa 13:30 – 14:30
Přijímací řízení na střední školy
Výstava studijních a učebních oborů pro školní rok 2018/2019 SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská 762: 9. 11. 2017 (čtvrtek)
Odevzdání přihlášek - školy s talentovou zkouškou
15. 11. 2017
Odevzdání přihlášek - školy standardní
1. 03. 2018
Školní výlety 1. – 5. ročník
3. 05. 2018 – 22. 06. 2018
Školní výlety 6. – 9. ročník
3. 05. 2018 – 8. 06. 2018