arrow Ostatní kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Cvičení z Čj
Mgr. Z. Kleinová
9.
pondělí
13:50-14:50
Cvičení z M
Mgr. M. Macounová
9.
středa
13:45-14:45
Kroužek rybářů
J. Tošovský
1. - 9.
středa
16:00-18:00
Kroužek mladých hasičů
J. Nezdara, J. Valc
1. - 9.
středa
16:00-18:00
Bystré hlavičky
Mgr. P. Šímová
3. - 6.
středa
15:00-16:00
Deskové hry
M. Kverková
3. - 9.
pondělí
14:00-15:00
Kroužek prevence řečové nápravy
Mgr. P. Šímová
1. - 2.
čtvrtek
15:00 – 16:00