arrow Ostatní kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Cvičení z Čj
Mgr. L. Coufalová
Mgr. Z. Kleinová
9.
9.
pondělí
pondělí
13:45-14:45
13:45-14:45
Cvičení z M
Mgr. I. Machková
9.
středa
13:45-14:45
Hrátky s AJ
H. Hozáková
4. - 5.
čtvrtek
13:15-14:15
Konverzace AJ
Mgr. B. Klustová
6. - 9.
pondělí
13:45-14:45
Práce na PC
Mgr. M. Medviďová
2. - 6.
pondělí
13:00 - 14:00
Šikovné ruce
Mgr. M. Medviďová
6. - 9.
nepravidelně
Kroužek rybářů
J. Tošovský
1. - 9.
pondělí
16:00-18:00
Základy vaření
Mgr. M. Medviďová
6. - 9.
pondělí
13:30-15:00
Kroužek mladých hasičů
J. Nezdara, J. Valc
1. - 9.
středa
16:00-18:00
Náboženství
P. Mgr. K. Škoda
1. - 9.
-
farnostbela.webnode.cz
Skautské středisko Svornost
M. Horáček
1. - 9.
středa
16:30 - 18:00
Taneční škola Bela Dance
K. Kabátníková
1. - 9.
-
tanecbela.webnode.cz