arrow Požární prevence

hasik

Od roku 2010 probíhá na Základní škole v Bělé pod Bezdězem program HASÍK, což je preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Tato činnost upoutává pozornost nejen žáků, ale také rodičů a širší veřejnosti. Nedílnou součástí programu je podpůrný obrázkový materiál pro žáky (rozdávaný formou odměn ve výuce), který má nejen informační, ale zejména výukový a preventivně výchovný charakter (například ilustrovaná pexesa, vystřihovánky, omalovánky nebo samolepky s tématikou preventivného programu), obrázkový materiál slouží ke snadnějšímu pochopení probíraných témat žáky.

Jednotlivá témata z oblasti požární ochrany („Nauč se přivolat pomoc“, „Co dělat, když hoří u nás doma“, „Co dělat, když na mě hoří oblečení“, „Zásady první pomoci při popáleninách“ apod.) a ochrany obyvatelstva („Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším“, „Co dělat, když bude nařízena evakuace“, „Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek“ apod.) jsou obsahově i metodicky přizpůsobena věkovým skupinám žáků, na které je program zaměřen - tedy žákům druhých a šestých ročníků základních škol.

Jak vypadá schéma výuky na škole? Velmi zjednodušeně řečeno - žáci se setkají s programem dvakrát, a to na prvním stupni a na stupni druhém. Na obou stupních žáci absolvují po dvou oddělených hodinách, takže celkem se s hasiči setkají čtyřikrát. Každá hodina je navíc rozdělena do několika bloků. Jako poslední (alternativní) setkání může následovat návštěva hasičské stanice.

Podrobněji se s programem dráčka Hasíka, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, můžete seznámit na internetové prezentaci www.hasik.cz.


Přehled témat výuky


1.stupeň základního školství – 2. ročník

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi).
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje).
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání.
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár.
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici.
 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý).
 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi.
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení, zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách.
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu.
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat.
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole.
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším.

2. stupeň základního školství – 6. ročník

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů).
 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání.
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS).
 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý".
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách.
 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník".
 • Lesní požáry a požáry v přírodě.
 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu".
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma).
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič.
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole.
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším.
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště.
 • Zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla.
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany).
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě.

hasik2 hasik3