arrow Sportovní kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Florbal
Mgr. M. Votočková
6. - 9.
6. - 9.
4. - 5.
4. - 5.
pondělí
středa
středa
pátek
6:30 - 7:30
6:30-7:30
14:30-15:30
13:45-14:45
Házená
F. Šindelář
přípravka

mini žáci
pondělí
středa v ZŠ
úterý a čtvrtek
15:15-16:30
15:30-17:00
od 15:00
Irské tance
M. Pokorová
1. - 9.
pondělí
16:00-17:30
Korfbal
Mgr. M. Votočková
1. - 9.
úterý
středa
13:45-14:30
13:45-14:30
Sportovní gymnastika
Mgr. Y. Řehořková
1. - 9.
1. - 9.
1. - 9.
Pondělí
Středa
Čtvrtek
16:30 - 19:00
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
Sportovní hry
Mgr. Š. Dufková
4. - 5.
pondělí
13:45-15:15
Stolní tenis
R. Balog,
M. Dufek
1. - 9.
pondělí
úterý
pátek
15:15-16:30
14:30-16:00
14:45-17:00
Šerm
Ing. M. Coufal
1. - 9.
Úterý
středa
Čtvrtek
16:00 - 19:00
19:00 - 21:00
17:00 - 20:00
Taekwon-Do I.T.F.
Z. Vavruška
1. - 9.
Úterý
Pátek
19:00 - 20:00
17:00 - 19:30
Turistický kroužek
M. Mlejnková, R. Jeřábková

Mgr. J. Dittrichová, P. Trávníková
1. - 5.

6. - 9.
nepravidelně

nepravidelně