arrow Sportovní kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Florbal
Mgr. M. Votočková
6. - 9.
pondělí
středa
6:30 - 7:30
6:30-7:30
Florbal
Mgr. M. Votočková
2. - 5.
středa
pátek
14:30 - 15:30
13:30-14:30
Házená
F. Šindelář
přípravka
pondělí
středa
16:30-18:00
15:30-17:00
Házená
F. Šindelář
mini žáci
pondělí
čtvrtek
15:15-16:30
15:15-16:30
Korfbal
Mgr. M. Votočková
1. - 9.
úterý
středa
13:30-14:30
13:30-14:30
Sportovní gymnastika
Mgr. Y. Řehořková
1. - 9.
1. - 9.
1. - 9.
Pondělí
Středa
Čtvrtek
16:30 - 19:00
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
Sportovní hry
Mgr. M. Dvořáková
4. - 5.
Pondělí
13:30-14:30
Stolní tenis
M. Dufek
1. - 9.
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
14:45-16:30
14:30-16:00
15:30-17:00
14:45-17:00
Šerm
Ing. M. Coufal
1. - 9.
Úterý
Středa
Čtvrtek
16:00 - 19:00
19:00 - 21:00
17:00 - 20:00
Taekwon-Do I.T.F.
Z. Vavruška
1. - 9.
Úterý
Pátek
19:00 - 20:00
17:00 - 19:30
Turistický kroužek
L. Bartoníčková, R. Jeřábková

Mgr. M. Macounová, P. Trávníková
1. - 4.

5. - 9.
nepravidelně

nepravidelně