arrow Učební plán

Učební plán Základní školy Bělá pod Bezdězem.


Předmět / Ročník
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Český jazyk
8
9
8
8
8
4
4
4
5
Cizí jazyk
1
1
3
3
3
4
4
3
3
Matematika
4
5
5
5
5
4
4
4
5
Prvouka
2
2
3
0
0
0
0
0
0
Přírodověda
0
0
0
1
2
0
0
0
0
Vlastivěda
0
0
0
2
2
0
0
0
0
Chemie
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Fyzika
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Přírodopis
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Zeměpis
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Dějepis
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Výchova k občanství
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Výchova ke zdraví
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Hudební výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
2
2
2
1
Praktické činnosti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Volitelné předměty
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Informační a komunikační technologie
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Celkem
20
22
24
26
26
29
30
31
32