arrow Výtvarné kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Grafika
B. Řepková
6. - 9.
nepravidelně
-
Keramické kroužky
Mgr. I. Radochová
B. Řepková
B. Řepková
Š. Müllerová
Mgr. L. Veselá
R. Svatušková
Mgr. B. Řepková
1.
2. - 3.
4. - 5.
6. - 9.
pondělí

středa

čtvrtek

středa
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:45-15:45
13:45-15:45
15:00-17:00