arrow Výtvarné kroužky

Název kroužku
Vedoucí
Ročník
Den konání
Čas
Keramické kroužky
Mgr. I. Radochová
B. Řepková
1.-2.
pondělí
13:00-15:00
Keramické kroužky
B. Řepková
Š. Müllerová
2. - 5.
středa
13:00-15:00
Keramické kroužky
Mgr. B. Řepková
M. Kverková
Pokročilí
čtvrtek
13:30-15:30