arrow Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy
Ing. Zdeněk Galetka
Statutární zástupce ředitele
Mgr. Iva Machková
Vedoucí učitelka 1. – 3. ročníků
Mgr. Iva Radochová
Vedoucí vych. ŠD a ŠK
Jitka Tošovská


Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy
Ing. Libuše Tichá, Lucie Ježková
Účetní
Jana Hanibalová
Vedoucí školní jídelny
Alena Tůmová
Sekretářka, personalistka
Miroslava Durdisová


Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A
Mgr. Hana Šandová
I.B
Mgr. Blanka Řepková
II.A
Mgr. Věra Švermová
II.B
Mgr. Petra Límanová
II.C
Šárka Müllerová
III.A
Mgr. Iva Radochová
III.B
Mgr. Alena Nezdarová
III.C
Bc. Marta Mansfeldová
IV.A
Mgr. Simona Hrabánková
IV.B
Radka Svatušková
IV.C
Mgr. Marta Erbenová
V.A
Mgr. Martina Kasíková
V.B
Mgr. Lucie Veselá
VI.A
Ing. Pavlína Cankařová
VI.B
Mgr. Marcela Dvořáková
VII.A
Mgr. Šárka Dufková
VII.B
Pavlína Trávníková
VII.C
Hana Hozáková
VIII.A
Mgr. Libuše Coufalová
VIII.B
Mgr. Markéta Macounová
IX.A
Mgr. Zuzana Kleinová
IX.B
Ing. Pavel Machek


Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

Mgr. Václav Hojka
Mgr. Lenka Hojková
Mgr. Blažena Kučerová
Michaela Kverková
Mgr. Eva Šímová
Mgr. Květuše Vernerová


Asistentky pedagogů

Lucie Bartoníčková
Marta Hrubá
Alena Kindlová


Pedagog pro výuku ve třídě pro jazykovou přípravu

-


Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová


Výchovná poradkyně:

Mgr. Iva Machková
Mgr. Lucie Veselá


Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová


Prevence řečové výchovy

Mgr. Zuzana Kleinová, Stanislava Pospíšilová


Náprava specifických poruch učení

Mgr. Zuzana Kleinová, Mgr. Alena Nezdarová, Mgr. Iva Radochová, Mgr. Lucie Veselá


Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník
Ivan Martiš
Uklízečka
Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Alica Martišová
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová
Hana Tichá