arrow Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. Jiří Šíma
Zástupce ředitele
Ing. Zdeněk Galetka
Vedoucí učitelka 1. – 3. ročníků
Mgr. Iva Radochová
Vedoucí vych. ŠD a ŠK
Marie Mlejnková


Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy
Ing. Libuše Tichá
Účetní
Jana Hanibalová
Vedoucí školní jídelny
Alena Tůmová
Sekretářka, personalistka
Pavlína Trávníková


Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A
Mgr. Věra Švermová
I.B
Mgr. Petra Límanová
I.C
Šárka Müllerová
II.A
Mgr. Iva Radochová
II.B
Mgr. Alena Nezdarová
II.C
Bc. Marta Mansfeldová
III.A
Mgr. Hana Šandová
III.B
Mgr. Marta Erbenová
III.C
Mgr. Blanka Řepková
IV.A
Mgr. Martina Kasíková
IV.B
Mgr. Lucie Veselá
V.A
Mgr. Simona Slivoňová
V.B
Radka Svatušková
VI.A
Mgr. Šárka Dufková
VI.B
Mgr. Eva Šímová
VI.C
Mgr. Blažena Kučerová
VII.A
Jakub Tošovský
VII.B
Mgr. Markéta Medviďová
VIII.A
Mgr. Zuzana Kleinová
VIII.B
Mgr. Barbora Klustová
IX.A
Mgr. Libuše Coufalová
IX.B
Ing. Pavlína Cankařová


Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

PaedDr. Monika Bayerová
Ing. Pavel Machek
Hana Hozáková
Mgr. Iva Machková
Pavlína Trávníková
Mgr. Květuše Vernerová


Asistentky pedagogů

Lucie Bartoníčková
Marta Hrubá
Alena Kindlová


Pedagog pro výuku ve třídě pro jazykovou přípravu

-


Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová


Výchovná poradkyně:

Mgr. Iva Machková


Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová


Prevence řečové výchovy

Mgr. Marta Erbenová, Mgr. Zuzana Kleinová, Mgr. Simona Slivoňová, Mgr. Lucie Veselá


Náprava specifických poruch učení

Mgr. Zuzana Kleinová, Mgr. Alena Nezdarová, Mgr. Iva Radochová, Mgr. Lucie Veselá


Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník
Ivan Martiš
Uklízečka
Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Alica Martišová
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová
Hana Tichá