V letošním školním roce se budeme pomocí časopisu Pastelka věnovat tématu „Rok v přírodě“.

Na vycházkách do přírody budeme s dětmi pozorovat její proměny v průběhu roku. Stále aktuální téma ročních období budeme s dětmi ve školní družině prožívat trošičku jinak – prostřednictvím 40 různých úkolů, činností a aktivit.

Celoroční hra je obsahově rozdělena na deset etap – deset měsíců školního roku. První etapou v měsíci září je „Čas sklizně a příprav na zimu“, v říjnu to bude „Čas pro listnaté stromy“, o měsíc později „Čas pro domácí mazlíčky“ a na konci roku „Čas pro jehličnany“. V lednu nás čeká „Čas pro ptáky“, únorovou etapou se stane „Čas pro nejstarší průvodce člověka: psa a kočku“ a také „Čas pro přikrmování zvířat“, v prvním jarním měsíci je připravena etapa „Čas pro školičku pěšáka“, v dubnu bude „Čas pro domácí hospodářská a užitková zvířata“ a za měsíc pak „Čas pro květy a květiny“. Jako poslední etapu na závěr hry a školního roku si uděláme „Čas pro les“.

S dětmi se naučíme písničku celoroční hry „Rok v přírodě“, kterou zahájíme a ukončíme celoroční hru. Na konci si zazpíváme nejen základní část, ale i deset refrénů najednou. Základní část písničky a vždy jednu sloku refrénu pro daný měsíc školního roku si zazpíváme při zahajování plnění úkolu daného měsíce a také při jeho ukončení. Písničku si zazpíváme samozřejmě i venku – na vycházce.

Melodie je jednoduchá, snadno zapamatovatelná, jedná se o písničku „Travička zelená“, která je oslavou přírody a zeleného „koberce“, který posečená tráva připomíná. Každou sloku měsíce doplníme i pohybem.

Zveme vás do přírody, je to kouzelná škola plná zázraků, zajímavých rostlin a živočichů, barev a vůní…


0 komentářů

Napsat komentář