Vážení rodiče, kolegyně a kolegové milí žáci.

Dovolte mi, abych Vás na prahu nového školního roku 2019/2020 pozdravil.

Jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět nastává chvíle k návratu do školních lavic a za katedru. Začíná školní rok 2019/2020.

Dnes jsme ještě plní prázdninových zážitků, ale už nám začíná rok plný společné práce.

Srdečně vítám ty nejmenší žáčky, pro které je dnešní den slavnostním a na základní škole prvním – přeji Vám, milí prvňáčkové, aby se Vám ve škole líbilo, chodili jste do školy rádi a těšili se na to, co se naučíte a zvládnete. Velkou oporou Vám budou Vaši rodiče, kteří Vám pomohou psát první písmenka, číst nahlas a skládat si věci do školního batohu.

Věřím, že všichni starší žáci naší školy prožili krásné, prosluněné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání. Stejně tak doufám, že příjemně prožitá dovolená poskytla učitelům a provozním zaměstnancům dostatek energie k zajištění zdárného průběhu nastávajícího školního roku.

Byl bych rád, kdybychom si my, všichni účastníci vzdělávání na naší škole, uvědomili, že jsme součástí jednoho týmu, který usiluje o kvalitní vzdělávání mladých lidí.

Věřím, že všichni učitelé žáky v jejich snažení podpoří a povedou za dobrými výsledky. Za velmi důležité považuji, abyste si vy, žáci, uvědomili, že z Vašich dobrých výsledků mají radost Vaši rodiče, vyučující a také vedení školy. Mnohem důležitější je, abyste Vy sami měli dobrý pocit z výsledků, které budete během školního roku podávat. Přeji Vám tedy úspěšný školní rok a to nejen při studiu, ale i mimo školu.

Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním pracovníkům naší školy. Prosím všechny, aby měli na paměti především to, že je naším úkolem učinit maximum, aby byli žáci ve škole úspěšní a spokojení.

Žádám Vás proto, abyste o naplňování tohoto cíle usilovali ve vzájemné spolupráci.

Rodiče žáků prosím, aby nás v naší snaze podpořili svojí rodičovskou autoritou. Jednotné působení školy a rodiny je pro rozvoj mladého člověka důležité.

Žáci devátých tříd, v nastávajícím školním roce svou školní docházku ukončí. Přeji Vám, milí deváťáci, abyste si zvolili správný směr svých budoucích studií, povedly se Vám přijímací zkoušky na vybrané střední školy a do učebních oborů a na svých závěrečných vysvědčeních měli ty nejlepší známky, které dokážete získat.

 Přeji nám všem příjemné vykročení vstříc novému školnímu roku.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zdeněk Galetka, ředitel školy

Kategorie: Aktuality