Každým rokem čtvrtý ročník ZŠ absolvuje výuku na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. ZŠ v Bělé pod Bezdězem k tomu přistupuje zodpovědně, snaží se žáky předem seznámit s obsahem dopravní výchovy a zábavnou formou je uvést do této oblasti vzdělávání. Cílem dopravní výchovy je především připravit děti na samostatný, bezpečný pohyb v dopravním prostředí. V neposlední řadě vede dopravní výchova děti k tomu, aby se jako účastníci provozu chovaly ohleduplně a řídily se stanovenými pravidly.

Radka Svatušková

Kategorie: Aktuality