I letos na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Tentokrát se konalo ve středu 16. října. Jde o klání žáků osmých a devátých tříd, ve kterém bojují s otázkami z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky i všeobecných znalostí. Celkem čtyřiadvacet otázek je rozděleno do skupin podle obtížnosti. Za nejlehčí otázky mohou soutěžící získat 3 body, za ty se střední obtížností body 4 a nejtěžší kalibr je hodnocen body pěti. Penalizace za špatnou odpověď činí 1 bod, proto se žákům nevyplácí tipovat. Letos si se záludným klokanem nejlépe poradili Petr Pantlík ze třídy VII. A a Vladan Klápště z IX. A, kteří shodně získali 66 bodů. Druhé místo patří žákyni VIII. B Lucii Cachové a místo třetí obsadil Jakub Šídlo taktéž z VIII. B. Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality