Vážení rodiče,

v posledních dnech ke mně míří řada dotazů týkajících se známkování dětí ve II. pololetí školního roku 2019/2020.

Současná situace je nezvyklá a obtížná nejen pro pedagogy, žáky, ale také pro jejich rodiče. S učením na dálku  nemáme zkušenosti a ani žáci nejsou na tento způsob práce připraveni.

Proto jsem se rozhodl sdělit Vám touto cestou následující informace:

  • V dubnu se třídní schůzky nekonají (pokračuje nouzový stav).
  • Ministerstvo školství dosud nerozhodlo o způsobu hodnocení žáků za poslední čtyři měsíce školního roku 2019/2020.
  • Učitelé naší školy budou k hodnocení práce žáků přistupovat citlivě. Zohlední podmínky pro výuku dětí v jejich rodinách.

Známky teď nejsou důležité. Spolu s Vámi se soustředíme na to, abychom v současné situaci zajistili co nejkvalitnější vzdělávání.

Vím, že pracovat s dětmi doma učit se s nimi je pro rodiče velmi náročné, proto Vás chci povzbudit a podpořit. S celým učitelským sborem jsme připraveni řešit Vaše dotazy, požadavky a připomínky k výuce žáků v domácích podmínkách.

Výuka dětí doma nerovná se výuka dětí ve škole, nemusíte být v roli učitelů. S dětmi si hrajte, podporujte jejich přirozenou zvědavost a zájem a nechejte věcem volný průběh.

Věřím, že Ministerstvo školství v krátké době rozhodne o dalším postupu v klasifikaci a o obnovení školní docházky po ukončení nouzového stavu v naší republice.

Uchovejte si veselou mysl a víru ve své schopnosti, společně to zvládneme.

Ing. Zdeněk Galetka v.r.

         ředitel školy

Kategorie: Aktuality