ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O UMÍSTĚNÍ ŽÁKA DO ZŠ OD 25. 5. 2020

Podle pokynů MŠMT, které připravilo harmonogram postupného otevírání škol, se základní školy budou otevírat od 25. 5. 2020 pro žáky prvního stupně.

Půjde ale pouze o dobrovolné vyučování. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Výuka bude probíhat v budově v Máchově ulici.

Předpokládaný provoz školní družiny (jen pro žáky zapsané do ŠD) by byl do 15.00 hodin.

Podrobné podmínky budou ještě upřesněny po vydání manuálu MŠMT.

Stále zůstává stěžejní výuka na dálku. Zákonný zástupce, který bude chtít dítě umístit do nepovinné školní skupiny, musí podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval (děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou a v rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let).

Vzhledem k náročné organizaci výuky, prosíme zákonné zástupce, aby svůj předběžný zájem nahlásili třídním učitelkám nebo na sekretariát školy, tel. 326 701 496, nejpozději do 7. 5. 2020.

 

 

Ing. Zdeněk Galetka v. r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality