Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Každý žák bude mít sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizace:

2 hodiny český jazyk+2 hodiny matematika ve dnech pondělí až čtvrtek.

V období od 11.5 do 25. 5. 2020 bude školní jídelna mimo provoz.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení zákonného zástupce.

Osobní přítomnost žáka je nutné nahlásit nejpozději do 6. 5. 2020 (email: sekretariat@zsbela.cz; telefonicky 326 701 496, 731 421 999).

Ing. Zdeněk Galetka v. r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality