Organizace závěru školního roku 2019-2020, povinné školní docházky žáků 9. ročníku a předání vysvědčení

 

Z důvodu opatření vlády kvůli situaci s Covid 19 a na základě metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 04. 2020, aktualizace k 27. 05. 2020, vydávám toto rozhodnutí:

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 pro žáky 9. ročníku se uskuteční ve školním klubu Základní školy  Bělá pod Bezdězem ve středu 24. 06. 2020 a proběhne  následovně:

 

9:00          se ve školním klubu shromáždí žáci třídy 9. A

11:00          se ve školním klubu shromáždí žáci třídy 9. B

 

Vysvědčení nebude žákovi vydáno bez odevzdaných učebnic (případně zaplacených ztracených) a odevzdaného klíčku od skříňky. Nevyzvednuté věci ze šatny budou zlikvidovány.

V souvislosti s ukončením školní docházky žáků 9. r. je v tento den zorganizováno fotografování tříd jako vzpomínka na jejich školní docházku. Cena fotografie činí 50,-Kč (rozměr A4). Kdo z žáků bude mít zájem o fotografii, přinese s sebou pátek 12. 06. nebo nejpozději v den vydání vysvědčení výše zmíněný obnos. Fotografie si budou moci žáci vyzvednout 25. 06. 2020 v sekretariátu školy.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v sekretariátu školy od 1. 07. 2020 do 10. 07. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin.

V prostorách budovy školy se budou žáci pohybovat v roušce.

 

Ing. Zdeněk Galetka v. r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality