V souladu s kompetencemi danými řediteli školy dle § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

 

na 29. 06. a 30. 06. 2020 ředitelské volno z organizačních důvodů.

 

V budově školy Máchova 1110 budou prováděny akutní opravy a v budově školy Tyršova 20 bude probíhat rekonstrukce a přestavba tříd na novou družinu. Stavební práce nelze provádět v době vyučování. Z organizačních a bezpečnostních důvodů proběhne ukončení školního roku 26. 06. 2020. V den ředitelského volna školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna vařit nebude.

 

Ing. Zdeněk Galetka, v. r.

ředitel školy

Kategorie: Aktuality