Zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční v pátek 4. 09. 2020 v 7:50 hodin.

Žáci se dostaví v 7:45 na nádvoří Základní školy Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110 a budou se řídit pokyny učitelů. V případě nepříznivého počasí přijdou žáci přímo do svých kmenových tříd, tzn. 1. – 3. ročník do budovy školy v Tyršově ulici 20, žáci 4. – 9. ročníku do budovy v Máchově ulici 1110 a budou se řídit pokyny vyučujících. S sebou si vezmou obuv na přezutí, psací potřeby a sešit na poznámky. Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:30 hodin.

Oběd ve školní jídelně bude v tento den vydáván pro všechny žáky školy (kteří jsou přihlášeni ke stravování) ve školní jídelně v Máchově ulici od 10:00 do 12:00.

Zápis žáků do školní družiny bude proveden 4. 09. 2020 od 6:00 do 12:00. Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku. V případě volné kapacity ŠD budou přijímáni i žáci 2. a 3. ročníku. Provoz školní družiny bude zahájen 7. 09. 2020.

Ing. Zdeněk Galetka v.r.

ředitel školy

V Bělé pod Bezdězem 26. 08. 2020

Kategorie: Aktuality