• 4. září mohou zákonní zástupci (max. dva dospělí) žáků prvních tříd doprovodit své děti do třídy. Rodiče i žáci opouštějí školu neprodleně po ukončení úvodní schůzky.

RODIČE A NÁVŠTĚVY

  • Vstup do školy jen v nejnutnějších případech po dohodě s TU.
  • Pokud budou ve škole nařízeny roušky, vstup pouze s ní.
  • Každá návštěva ve škole si po vstupu vydezinfikuje ruce a zapíše se v sekretariátu (Máchova) nebo u vstupu (Tyršova).
  • Rodiče na své děti čekají před školou.
  • Pokud žák bude ve škole projevovat známky nakažení koronavirem (rýma, kašel, teplota nad 37° C), třídní učitel vyrozumí zákonné zástupce. Ti jsou povinni si své dítě neprodleně vyzvednout.
  • Žáci budou poučeni o mytí a dezinfekci rukou (po příchodu do školy, před jídlem, po WC), udržování odstupů a nošení roušek, pokud budou zavedeny.
  • Žáci nosí v aktovce v igelitovém sáčku roušku.
  • Žáci s alergickou rýmou či kašlem musí mít potvrzení od svého lékaře.

Kategorie: Aktuality