Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s výskytem koronavirové infekce předpokládáme následující postup:

  1. Žáci 1. a 2. r. se budou vyučovat prezenčně (tzn. budou přítomni ve škole)
  2. Žáci 3. r. budou postupovat podle pokynů třídních učitelek, které jsou s žáky individuálně ve spojení
  3. Žáci 4. – 9. r. se budou vzdělávat distančně/online podle dohody s třídním učitelem

Žákům byl vygenerován školní účet u Google s heslem, přes který se přihlásí k online výuce. Informace o předání tohoto účtu s heslem budou uveřejněny v sekci Domácí úkoly u jednotlivých tříd na webu školy.

Škola bude postupovat dle pokynů MŠMT, může dojít ke změnám, sledujte web školy!

Kategorie: Aktuality