Vážení rodiče,

v tomto školním roce ukončí Vaše dcera/Váš syn povinnou školní docházku a bude se rozhodovat o svém budoucím povolání. Dovolte, abychom Vás seznámili s časovým harmonogramem přijímacího řízení, které organizuje vedení školy.

Informace zákonným zástupcům a žákům o volbě povolání podává Mgr. Květuše Vernerová každou STŘEDU od 13:30 do 14:30 v ředitelně školy v přízemí školní budovy v Máchově ulici, nebo po telefonické dohodě kdykoli.

Dále jsou poskytovány žákům průběžné informace:

 • Po vzájemné dohodě v průběhu každého vyučovacího dne.
 • Na nástěnce ve vestibulu školy před ředitelnou.
 • Při návštěvě střední školy nebo učiliště ve dnech otevřených dveří. Informace o datu konání mohou žáci zjistit opět na nástěnce v přízemí ZŠ nebo na internetových stránkách příslušných škol. Na tyto dny je z vyučování omlouvá zákonný zástupce žáka předem. Vzhledem k současné situaci jen některé střední školy zveřejnily datum konání dne otevřených dveří.

Časový harmonogram:

Září

 • Žáci obdrželi informaci o Výstavě studijních a učebních oborů pro školní rok 2020/2021 – tento rok se konat nebude.

Říjen

 • Informační dopis rodičům.
 • Žáci, kteří chtějí studovat na střední škole s talentovou zkouškou, si u Mgr. Květuše Vernerové vyzvednou přihlášku ke studiu na tomto typu škol.
 • Žáci obdrží prostřednictvím školy informační brožuru vydanou Úřadem práce Mladá Boleslav o školách a učilištích Mladoboleslavska, o studijních a učebních oborech, které budou pro příští školní rok otevřeny.

Listopad

 • Termín odevzdání přihlášek do škol s talentovou zkouškou: 30. 11. 2020.

Prosinec

 • Kontrola osobních údajů v kartotéce školy.

Leden – únor

 • Žáci obdrží 2 tiskopisy přihlášek, které budou částečně vyplněny, doplní společně s rodiči název a adresu zvolené střední školy, kód a název programu, pro který se rozhodli. Přihlášky odevzdají Mgr. Květuši Vernerové (nejdéle do 12. 02. 2021), která zajistí potvrzení přihlášky školou. Rodiče úplně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí ředitelství vybrané střední školy nejpozději do 1. 03. 2021.

Duben

 • 1. Jednotná přijímací zkouška – čtyřleté obory vzdělání

1. termín         pondělí 12. dubna 2021

2. termín         úterý 13. dubna 2021

Náhradní termín

 1. termín       středa 12. května 2021
 2. termín       čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2021 do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona.

Žáci, kteří se chtějí přihlásit ke studiu na střední školu ukončenou maturitní zkouškou, se mohou v naší škole pravidelně připravovat k přijímacím zkouškám:

 • z matematiky – každé pondělí  od 14:00 do 15:00, kroužek vede Mgr. Jarmila Nedbalová a v pondělí od 14:15 do 15:45, kroužek vede Mgr. Markéta Macounová
 • z českého jazyka – každé úterý a středu od 14:00 do 15:45, kroužek vede Patrik Čech

Informace o testech Cermat a o přijímacích zkouškách lze nalézt na těchto webových adresách: www.scio.cz, www.cermat.cz, www.zkouskynanecisto.cz

V Bělé pod Bezdězem 4. 11. 2020          

Ing. Zdeněk Galetka, ředitel školy               Mgr. Květuše Vernerová, zástupkyně ředitele školy

Kategorie: Aktuality