Vážení rodiče,

od 18. listopadu 2020 je umožněn návrat žáků prvního a druhého ročníku do školy. Výuka bude probíhat standardně, podle platného rozvrhu prezenční výuky.

Pro prezenční výuku bude platit:

  • skupiny žáků dané třídy jsou neměnné (i ve družině)
  • v provozu bude také školní jídelna, žáci prvního a druhého ročníku (kteří chodí na obědy), mají oběd přihlášen automaticky
  • pro žáky prvního a druhého ročníku je povolen provoz školní družiny
  • v platnosti zůstávají i další hygienická opatření z času před uzavřením školy, k tomu se přidává
    • povinnost nosit roušky vždy a všude (tedy i v hodinách)
    • nutnost pravidelně a často větrat i v průběhu hodin

Pro ostatní ročníky pokračuje výuka distančním způsobem.

Kategorie: Aktuality