Provozní doba

Ranní družina: 6.00 – 7.30

Odpolední družina: 11.30 – 16.00

Časy odchodů ze ŠD jsou možné:

  • 1. ročník každý den od 12.15 do 12. 35
  • 2. ročník pondělí, středa, pátek od 12.15 do 12. 35

 v úterý a ve čtvrtek od 13.10 do 13.30

a to od budovy ZŠ v Máchově ulici. Je nutné p. vychovatelku informovat  předem (do 11.30).

  • 1. a 2. ročník od 14.00 – družina v ZŠ v Tyršově ulici
Kategorie: Aktuality