Od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka ve školách pro 1. stupeň (tzn. 1. – 5. r.) a 9. r.  

Dále se zavádí rotační prezenční výuka pro 6. – 8. r. následovně:

30. 11.  – 4. 12. 2020    nastupují do školy na prezenční výuku žáci 7. a 8. ročníku,

žáci 6. r. zůstávají na distanční výuce

7. – 11. 12. 2020           6.  ročník prezenční výuka, 7. a 8. r. distanční výuka

14.  – 18. 12. 2020        7. a  8. ročník prezenční výuka, 6. r.  distanční výuka.

21. – 22. 12. 2020        6. ročník prezenční výuka, 7. a 8. r. distanční výuka  

 

Obědy pro žáky jsou automaticky přihlášené nebo odhlášené (podle prezenční výuky ve škole). Případné změny řeší zákonní zástupci (žáci) individuálně s vedoucí školní jídelny nebo přes webovou stránku.

TV – 8 – 9.r. bude pouze distanční výuka. Žáci odchází domů.

Informace pro žáky 1. – 4. r.

Výuka bude pokračovat dle obvyklého rozvrhu s možností flexibilních změn (TV a HV).

Školní družina je v provozu v obvyklém čase od 6:00 do 16:00. Vzhledem k personálním možnostem školy Vás prosíme o minimalizaci času, který žáci v ŠD stráví.

Ráno a na konci provozní doby budou žáci v jedné třídě. Činnost bude organizována tak, aby žáci byli od sebe v bezpečné vzdálenosti.

Ráno se pro nedružinové děti škola otevře v 7:30 hodin.

Prosíme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek.

Vzhledem k plánovaným pobytům žáků venku, Vás žádáme o jejich vhodné a dostatečné oblečení.

Kategorie: Aktuality